FANDOM


Kombinacje – ataki, które mają za zadanie zadać jak najwięcej obrażeń zanim przeciwnik spadnie na ziemię. Prawie każda kombinacja wymaga użycia punktów many. Każda postać posiada inne kombinacje ataków. Zwykle do zrobienia kombosa potrzebne są też klawisze odpowiedzialne za poruszanie się.

Sterowanie

Domyślnie przyciski są przypisane do klawiszy podanych poniżej, lecz każda modyfikacja może mieć różne sterowanie.

Gracz 1

 • Num 5 – Atak
 • Num 0 – Skok
 • Num + – Obrona
 • Num 8 – W górę
 • Num 2 – W dół
 • Num 4 – W lewo
 • Num 6 – W prawo

Gracz 2

 • S – Atak
 • Tab – Skok
 • ~ – Obrona
 • W – W górę
 • X – W dół
 • A – W lewo
 • D – W prawo

Gracz 3

 • Enter – Atak
 • Shift – Skok
 • Ctrl – Obrona
 • ↑ – W górę
 • ↓ – W dół
 • ← – W lewo
 • → – W prawo

Gracz 4

 • K – Atak
 • Spacja – Skok
 • . – Obrona
 • I – W górę
 • , – W dół
 • J – W lewo
 • L – W prawo